Vad är Aktiva?

Aktiva är till för att vägleda dig som är ung att söka arbets- och studieplatser. Om du är osäker på ditt yrkesval finns det möjligheter att pröva dig fram genom att gå på arbetsprövning på intressanta arbetsplatser. Som arbetslös arbetssökande kan du under arbetsprövningen ha möjlighet att få ekonomiskt stöd. Du får också stöd och råd i ditt arbetssökande t.ex. hur skriva arbetsansökan och meritförteckning, hur en arbetsintervju går till och var det finns det arbetsplatser. Bor du på annat håll i kommunen än i Pargas så kan vi komma överens att träffas på ett ställe nära dig.

Aktivas Kreativa startverkstad, har konkreta arbetsuppgifter och ger även möjligheten för kreativ verksamhet. Huset ger ramar för små och stora idéer. Vi vill höra om dina idéer, tankar och kunskap så stöder vi dig längs vägen!

Läs mera om våra verkstäder

I Aktiva får du också råd, stöd och vägledning till allt som har med utbildning att göra. Vi kan göra studiebesök till skolor och bekantar oss med olika utbildningsalternativ.

Aktiva är ett tvåspråkigt ställe så du får stöd och hjälp på ditt eget modersmål.

Vi samarbetar med t.ex. Arbets- och näringsbyrån, stadens olika enheter, skolor, företag och med alla de som kan bidra till att dina framtidsplaner förverkligas

För Vem?

För dig som är under 29 år

För dig som bor i Pargas

För dig som funderar på att avbryta eller redan avbrutit dina studier

För dig som är arbetslös

Senaste aktuellt

Aktiva är aktiv igen

Vi är tillbaka på jobb! Kontakta oss!

Sitt inte ensam och fundera utan kom till Aktiva så funderar vi tillsammans.
Verkställ dina planer!

Ungdomsverkstaden Aktiva är Pargas stads verksamhet, och hör administrativt till social- och hälsovårdsavdelningen och närmare bestämt till familje-enheten. Verksamheten har byggts upp bl.a. genom flera ESF projekt (Future Files, Operation Work/NorrisJob, Owi och Aktiva) och verksamheten har blivit permanent fr.o.m. 1.4.2008. Aktiva finansieras delvis genom understöd från NTM-centralen och undervisnings- och kulturministeriet.

Aktiva besöks årligen av ca 100 unga. Medelåldern bland våra kunder är ca 20 år och ca hälften är finskspråkiga. Den största delen (ca 75%) har inte genomfört yrkesstudier, vilket betyder att en stor del av arbetet innefattar planering och kartläggning av studiemöjligheterna.

Samarbetsnätverket är en viktig redskap i arbetet med kunderna. Den största delen av Aktivas kunder kommer genom arbets- och näringsbyrå men många kunder kommer även genom socialarbetet, familjearbetet, grundskolan, 2. stadiets skolor och mentalvården. Många unga hittar oss genom sina vänner och familjen, Aktivas dörrar är vanligtvis öppna måndag till fredag dagstid.

Aktiva är medlem i Egentliga Finlands verkstadsnätverk och det finlandssvenska verkstadsnätverket ULA. Samarbetsformerna är gemensamma möten, utbildningar och spridning av material.

Aktiva har en styrgrupp som går igenom, diskuterar och kommer med idéer och förslag till Aktiva verksamhet.

Starta Säsongen 27.1.2016 kl. 17-19 i Pargas stadshus.
Svensk text
Gamla Malmens Julmarknad 12.12.2016 kl. 12-16
Ungdomsverkstaden Aktiva deltar i Julmarknaden. Kom och gör fynd bland produkter tillverkade av startverkstadens deltagare! Försäljningsbord 85!
Starta Säsongen 2016
Till Lokala Företag i Pargas

STARTA SÄSONGEN 2016
Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå och Pargas stads ungdomsverkstad Aktiva arrangerar igen STARTA SÄSONGEN evenemanget. År 2016 riktar sig evenemanget till alla som söker säsongsjobb.
Lokala företag som erbjuder säsongsbetonat arbete ges möjligheten att hitta lämpliga kandidater genom evenemanget. Tanken är att erbjuda företagets representant tillfälle och plats att träffa personer som söker säsongsjobb. Företagen kan vara små eller stora, huvudsaken att det finns ett behov av säsongsarbetare. Under evenemanget har Ni möjligheten att träffa, prata och intervjua sökande. Tillfället är gratis för Er.
I förra årets evenemang deltog 13 företag och över 200 arbetssökande, och flera företag hittade säsongsjobbare under dagen.
Vi erbjuder:
Platsen: Fullmäktigesalen (Pargas stadshus 3. vån). Det finns även möjlighet att använda mindre rum för intervjuer.
Marknadsföringen av evenemanget
Informationen till de som söker säsongsjobb

Tidpunkt: onsdag 27.1.2016 kl. 17-19.
Anmälning med bifogad blankett till John Forsman, Åbolands närings-och arbetsbyrå, 050 3962170, john.forsman@te-byran.fi, senast 8.1.2015.
Mera information fås av John Forsman eller Jenni Lindroos, Aktiva, 0505962108, jenni.lindroos@pargas.fi

Ungdomsverkstaden Aktiva är Pargas stads verksamhet för kommunens unga (under 29 år) som planerar sin framtid och söker arbete eller utbildning. www.aktiva.fi
Den här inbjudan får fritt skickas vidare till andra företag som möjligtvis kunde vara intresserade av evenemanget.
Jenni Lindroos
Verksamhetsledare / individuell handledare
Jenni Lindroos
050-5962108
Martina Oksanen
Uppsökande ungdomsarbete
Martina Oksanen
040-4885657
Heini Brushane
Handledare i kreativa startverkstaden
Heini Brushane
040-4885656
Viveka Lindqvist
Handledare i kreativa startverkstaden
Viveka Lindqvist
044-3585795
Image Image Image Image Image Image