Ta kontakt
Frågor, kommentarer eller feedback. Vill du få ett personligt svar så fyller du i kontaktuppgifter.*
Anonyma frågor publiceras på hemsidan.

Varifrån har du fått information om Aktiva?

Meddelande:

*Kontaktuppgifterna publiceras inte, de kommer endast till Aktivas kännedom.
Tidigare frågor

Jag funderar på att avbryta skolan, vad skall jag göra sen?

Om du är helt säker på att avbryta studierna är det rätta och du pratat med elevhandledaren om saken så tag kontakt med Martina. Hon kan också vara med i diskussionerna på skolan om du vill. Tillsammans kan ni sedan fundera på framtiden.

Jag fick inte en studieplats i den gemensamma elevansökan, vad skall jag nu göra?

Du har ännu möjlighet att söka med kompletteringsansökan och ta gärna kontakt om du funderar över något eller behöver hjälp i att fylla i ansökan. Du kan också ta direkt kontakt med skolan du sökt till på hösten / våren då studierna börjat, det kan finnas lediga platser

Kan man komma till Aktiva om man inte har något att göra?

Absolut! Tillsammans kan vi fundera ut vad som skulle vara bästa lösningen just i ditt fall och vilka alternativ du har.

Hur kommer man till Aktiva?

Ta direkt kontakt med Jenni eller Martina.

Måste man ha problem för att komma till Aktiva?

Nej, du behöver inte ha problem för att komma till oss. Du kanske bara vill ha hjälp och stöd i att forma och förverkliga dina framtidsplaner.

Hurdan skall man vara för att få komma till Aktiva?

Man kan komma till oss helt som sig själv. Vår uppgift är att hjälpa dig i vilken livssituation du än är gällande studier och arbetslivet.
Rekrymässa Starta Säsongen
Kom och sök arbete!
30.01.2019 kl. 17–19
Plats: Pargas stadshus

Pargas stad arrangerar igen Starta Säsongen-evenemanget, där lokala arbetsgivare söker medarbetare inför sommarsäsongen 2019.


December
Aktiva håller stängt fredagen 7.12. Under jul och nyår håller Aktiva också stängt och på plats är vi igen 2.1 (verkstaden öppnar 7.1).
Droppi
Det händer i Aktiva -> i september börjar vi med Droppi varje fredag. Läs mer vad det handlar om och om du har frågor så ta kontakt med Martina.

Droppi är ett nytt ”vardagsrum” i Aktivas verksamhet dit man kan komma utan tidsbeställning.
Droppi är öppet varje fredag kl. 11.00-13.30 i Aktivas utrymmen med start i september.
Man är välkommen att bara komma på en kopp kaffe men man kan också få hjälp/stöd i olika saker (fylla i blanketter, söka till skolor, söka jobb, ansöka om lägenhet, kopiera papper och printa ut papper gratis osv). Droppi kan också fungera som en första kontakt mellan mig och den unga.
Föräldrar och samarbetspartners är också välkomna till Droppi tillsammans med den unga.
Jenni Lindroos
Verksamhetsledare / individuell handledare
Jenni Lindroos
050-5962108
Martina Högman
Uppsökande ungdomsarbete
Martina Högman
040-4885657
Heini Brushane
Handledare i kreativa startverkstaden
Heini Brushane
040-4885656
Viveka Lindqvist
Handledare i kreativa startverkstaden
Viveka Lindqvist
044-3585795
Image Image Image Image Image Image